ERP INTEGRATION

Synkronisering mellan ert ERP-system och SuperOffice Online. Säkert. Tryggt. Effektivt.

Så fungerar det:

Keyforce ERP synkronisering säkerställer automatiskt att dina kunddata i SuperOffice Online alltid stämmer med dina kunddata i ditt ERP-system.

  • Valfri 2-vägs synkronisering mellan SuperOffice Online och ditt ERP-system

  • Se öppna poster och kundtransaktioner samt faktura- och orderrader direkt i SuperOffice

  • Överför enkelt nya kunder från SuperOffice till ERP systemet

  • Jobba i SuperOffice - Undvik att dina säljare arbetar i ERP-systemet.

Keyforce ERP Synkronisering gör all viktig kundinformation, fakturainformation, omsättningstal etc tillgängliga direkt i SuperOffice.

Detta säkerställer att era SuperOffice-användare inte behöver spendera tid att leta information i ERP-systemet.
Detta sparar tid och förbättrar den dagliga arbetsupplevelsen för era säljare, kundtjänst och alla andra användare med kundkontakt.

ERP Sync.png